forbot
Tüm ülkeler
Belge hizmetleri müdürlüğü Ankara Türkiye sipariş edin | Fiyat , bilgi Belge hizmetleri müdürlüğü Ankara в Türkiye, Ankara Sanayi Sitesi, Şti.'den. Belgelerin onaylaması | Allbiz
Türkçe
  Belge hizmetleri müdürlüğü Ankara Türkiye sipariş edin | Fiyat , bilgi Belge hizmetleri müdürlüğü Ankara в Türkiye, Ankara Sanayi Sitesi, Şti.'den. Belgelerin onaylaması | Allbiz
  Dövizler (TRY)
  Belge hizmetleri müdürlüğü Ankara Türkiye sipariş edin | Fiyat , bilgi Belge hizmetleri müdürlüğü Ankara в Türkiye, Ankara Sanayi Sitesi, Şti.'den. Belgelerin onaylaması | Allbiz
  Bütün bölümler
  seçilmişlere ekle
  Bölüşmek   ID: 37296:16525
  Sipariş Belge hizmetleri müdürlüğü
  Açıklama
  5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve Muamelat Yönetmeliği'nde belirtilen, aşağıda gösterilen belge ve hizmetleri verir. Bu belge ve hizmetlerin alınabilmesi için gerekli evraklar aşağıda gösterilmiştir.
  • Kapasite Raporu
  • Fatura Tasdiki
  • Makine Parkı Tesbiti
  • Cari Değer Tesbiti
  • Gümrük Ekspertizi
  • Gümrük Ekspertizi (Arıza Süre Tesbiti)
  • Mücbir Sebep Belgeleri (Makine Arızası, Tabii Afet)
  • Vinç Periyodik Bakımı
  • Kompresör Periyodik Bakımı
  • Topraklama Periyodik Bakım Raporu
  • Kapasite Suret Tasdiki
  • Faaliyet İştigal Belgesi
  • Su İhtiyaç Belgesi
  • İmalat Yeterlilik Belgesi
  • Yerli Malı Belgesi
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması ile İlgili Ekspertiz Raporu
  • Yerel Muhteva Oranları ile İlgili Ekspertiz Raporu
  • İş Makinaları Tescil Belgesi
  • Fiili Sarfiyat Belgesi
  • Patent Kullanım Belgesi
  • Fire Oranları Belgesi
  • İhracat

   Evrakları (ATR, EUR.1, Menşe Şahadetnamesi, Form A vb) Satış ve Onayı

  • Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi, süre uzatımı, tamamlama vizesi ve ekpertizi, makine ve teçhizat listesi değişikliği, makine ve teçhizat devri, satışı, ihracı, ünvan değişikliği, yatırımın nakli ve yatırım yeri değişikliği, yatırım teşvik belgesinin iptali, yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama işlemleri, teşvik belgesi kapsamında ihracat taahhüdünün kapatılması işlemleri
  • Hariçte İşleme Ekspertiz Raporu ve Mahrece İade Ekspertiz Raporu
  • Temsilcilik ve Acentalık Sözleşmeleri Onayı
  • Ata Karnesi Onayı
  • Ticari ve Sınai Nitelikte Sair Belge (Serbest Satış Sözleşmesi, İsraille Ticari İlişkisi bulunmadığına dair belge) düzenlenmesi veya onayı
  • Takograf Kartı düzenlenmesi
  Fotograflar
  • Belge hizmetleri müdürlüğü
  • more

   Daha fazla fotograf görmek ister misiniz?

   Mesajı gönder
  Satın al belge hizmetleri müdürlüğü
  Sipariş
  Belge hizmetleri müdürlüğü
  Fiyatı öğren
  Veya satıcı ile irtibat kurunuz
  Satıcıya kısaca sorunuzu açıklayın. (minimum 20 karakter)
  Geri dönbölümüne "Belgelerin onaylaması"
  İzle hizmetler kategoriler "İzin dökümantasyonu, izin belgeleri işlem ve onaylama hizmetleri"
  arkasinda
  ürün
  Mesajınızın en az 20 karakteri olması lazım. Mesajınız 2000 karakter asmamalı.
  Şu kenarı doldurmak lazım
  Kenar yanlış doldurulmuş
  Kenar yanlış doldurulmuş
  Karşılaştır0
  SilSeçilmiş kalem: 0